Retten til fritt behandlingsvalg erstatter og utvider den tidligere ordningen med rett til fritt sykehusvalg. Med fritt behandlingsvalg får flere private behandlingssteder behandle pasienter på statens regning.

Fritt behandlingsvalg betyr at du som pasient vil få flere behandlingsmuligheter når du skal til behandling i spesialisthelsetjenesten.
Dette kan føre til kortere ventetider og at du kommer raskere til behandling.

Når du henvises til sykehus, har du rett til å velge hvor du vil ha undersøkelse eller behandling. For å ta gode valg, er det nødvendig med relevant informasjon, særlig om ventetider. Se helsenorge.no for å sammenlikne ventetider ved ulike behandlingssteder.

Samtidig som fritt behandlingsvalg ble innført, ble informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge erstattet av informasjonstjenesten Velg behandlingssted. Her vil du finne ventetider til en rekke undersøkelser og behandlinger ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og private behandlingssteder som er godkjent av HELFO.

Du vil også finne antall utførte behandlinger ved hvert behandlingssted og lenker til nasjonale kvalitetsindikatorer. I tillegg vil du lettere kunne finne informasjon om rettighetene dine og oppdatert kunnskap om sykdommer og behandlinger. Dette kan hjelpe deg når du velger behandlingssted.

Du kan også ringe 800 HELSE (800 43 573) for råd og veiledning eller spørre fastlegen.
Det er etablert en godkjenningsordning i HELFO for godkjenning av private behandlingssteder som ønsker å bli leverandør i ordningen.

Du kan lese mer om fritt behandlingsvalg på regjeringen.no.