Ved behov for hjelp ved psykiske problemer, er det enten fastlege eller legevakten du må kontakte.

Dersom du eller noen du kjenner strever med psykiske problemer, vil første kontakten være med fastlege. Legen vurderer om det er nødvendig å søke behandling på sykehusnivå (spesialisthelsetjenesten). Solli DPS har ikke nødtelefon.

Dersom du eller noen du kjenner strever med psykiske problemer, vil første kontakten være med fastlegen din. Legen vurderer om det er nødvendig å søke behandling på sykehusnivå (spesialisthelsetjenesten). Alle søknader som kommer til Solli DPS blir vurdert fortløpende av et tverrfaglig team. Teamet avgjør om og hvordan vi best kan hjelpe deg. Du og legen din vil få en skriftlig tilbakemelding på søknaden. Du kan også bli søkt til behandling på Solli DPS fra lege eller psykolog i den øvrige spesialisthelsetjenesten.