Parkeringssituasjonen ved Solli DPS er for tiden utfordrende.

Parkering for besøkende ved Solli DPS.  Det er knapphet på parkeringsplasser ved Solli DPS og vi oppfordrer alle til å komme hit med alternative transportmidler. Alle skal parkere på oppmerkede parkeringsplasser og legge synlig parkeringsbevis i bilen. Parkeringsbevis fås utlevert i resepsjon, avdeling eller hos behandler. Under opphold ved døgnavdelingene, skal brukere ikke stå parkert på Solli DPS sitt område. Parkering kun etter avtale. Overtredelse kan medføre borttauing uten varsel for eiers regning og risiko. 16 p-plasser reservert til besøkende. 3 HC plasser reservert til besøkende.