Autismespekterforstyrrelser - Hva er det, hvordan forstå det og hvordan møte den enkelte?

Vi inviterer til fagdag torsdag 16. februar 2017 kl. 08.00 til 15.30. Første del av dagen vil omhandle hva autismespektertilstander er. Andre del vil fokusere på konsekvenser for tiltak, metodiske tilnærminger og samhandling.

 

Se kurs.solli.no for mer info

.