For å hjelpe på best mulig måte trenger vi forankring i viktige grunnverdier. Vi ønsker at de tjenestene vi tilbyr skal gjenspeiles i verdiene vi har valgt.

Egenverdi

Med egenverdi mener vi at man verdsetter seg selv, og har respekt for det man selv står for. Dette er grunnlaget for den respekt vi viser våre medmennesker. Vi har som mål å være en organisasjon med høy egenverdi der vi viser åpenhet, tillit, trygghet og tar ansvar. Et menneske har sin verdi i kraft av å være menneske.

Tillit

Med tillit mener vi menneskets opplevelse av at andres omtanke, ærlighet og faglige kunnskap er til å stole på. Solli DPS har som mål at pasienter, pårørende og samarbeidspartnere skal få tillit til oss. Dette gjelder også mellom kollegaer, enheter, profesjoner, ledelse og ansatte. Vi skal ha tillit til menneskets iboende ressurser og opplevelse av egen situasjon. God dialog, anerkjennelse og felles verdier skaper tillit. Tillit skaper vekst.

Kunnskap

Med kunnskap mener vi bevisst forståelse av noe, og muligheten til å bruke den i en bestemt hensikt. Vi har som mål å ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap i tillegg til brukerkunnskap og brukermedvirkning. Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe - det er kunnskap.

Rettferdighet

Med rettferdighet mener vi å handle i forhold til lov og moral, og fordele ressursene i tråd med dette. Solli DPS skal ovenfor pasienter og innad i organisasjonen handle etter gjeldende lovverk, veiledere og etiske retningslinjer. Det ville ikke være vanskelig å være rettferdig om ikke menneskene var så forskjellige.