Det finnes regler for dekning av reise til og fra behandlingssted. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport.

Skal du til undersøkelse eller behandling, ordner du i utgangspunktet reisen selv. Du legger ut for reisen og søker om refusjon av dine utgifter i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon. Skjema sendes til Helseforetakenes senter for pasientreiser, adressen står på skjemaet.

Beløp som er mindre enn kr 100,- blir i utgangspunktet ikke refundert. Dersom du innen 6 måneder gjennomfører flere pasientreiser og summen av disse utgjør minst kr 100,-, kan du likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett. Krav om å få dekket utgifter til pasientreiser må sendes inn senest 6 måneder etter at reisen er foretatt.