Forholdet mellom Solli DPS og ansatte er regulert gjennom tariffavtaler.

Solli DPS har gjennom Hovedorganisasjonen Virke inngått tariffavtalen "Landsoverenskomsten for spesialishelsetjenesten" med de ulike fagforeningene. Aktuelle fagforeninger og tillitsvalgte:

  • Norsk Sykepleierforbund: 
  • Norsk Fysioterapiforbund: Trygve Endal
  • Norsk Ergoterapiforbund: Henning Johansen
  • Akademikerforbundet: Merete Schjøtt Lie
  • Norsk Psykologforening: Lena Sørstrømmen
  • Den Norske Legeforening: Sigrid Johnsen
  • Fagforbundet: Frøydis Sirevåg
  • Delta: Trine Høvik Helgesen