Eldre med angstlidelse får behandlingstilbud

Den nye behandlingsstudien som settes i gang på Solli DPS fra 2017 har fått god medieomtale.På hjemmesiden til Norsk Forening for Kognitiv Terapi er prosjektet som heter Pexacog omtalt.Se her for omtalen: http://www.kognitiv.no/generalisert-angstlidelse-hos-eldre/I tillegg er Inger Hilde Nordhus og Anders Hovland  intervjuet i Bergens Tidende om det nye forskningsprosjektet om eldre og angst.Les hele saken i BT fra søndag 11.september 2016 

Ny doktorgrad om Panikklidelse: Behandling og årsakssammenheng

16 september, 2016 - 12:05

Psykolog Anders Hovland ved Solli DPS disputerte torsdag 17. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Panic disorder - Treatment outcomes and psychophysiological concomitants”.

Hovland har sammen med kolleger fra Solli DPS utført den første studien som sammenlikner fysisk aktivitet med kognitiv atferdsterapi som behandling for panikklidelse. Dette er også den første studien som har undersøkt langtidseffekten av fysisk aktivitet på denne lidelsen.

Se omtale på UiB sine WEB-sider.

Les også artikkel i VG om saken.

Innslag på Vestlandsrevyen om fysisk aktivitet i behandling av panikklidelse

16 september, 2016 - 12:05

På Solli DPS prøves det for tiden ut en kombinasjon av fysisk aktivitet og psykologisk behandling via internett. I dette innslaget fra vestlandsrevyen i november 2014 kan du høre mer om hvordan fysisk trening kan være til hjelp i behandlingen av panikkangst. (innslaget begynner på 02:30).

Kronikk i Bergens Tidende om behandling av personlighetsforstyrrelser

16 september, 2016 - 12:04

I dokumentaren “Idas dagbok” følger vi 28 år gamle Ida Storm, som har filmet sin hverdag med psykiske vansker. Hun er åpen om at hun har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. I denne kronikken i BT skriver psykologene Lina Thorsnes Egeland og Jon Vøllestad om hva denne diagnosen innebærer, og at det i dag finnes god behandling.