Fastlege og andre kommunale helsetjenester spiller ofte en viktig rolle i hverdagen til mennesker med psykiske lidelser.

Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten (sykehus/DPS) er regulert i en avtale. Hensikten med denne avtalen er at pasienter skal oppleve smidighet og sammenheng i overgangen mellom de ulike tilbudene.

Mer informasjon om rutinene for samhandling finner du på helsedirektoratet.no.

Mer informasjon om samhandling i Hordaland finner du på saman.no.

DPS’et har et veiledningsansvar overfor kommunene vi samarbeider med. Dette er regulert i Lov om spesialisthelsetjenesten § 6-3 og innbefatter:

  • Faglig veiledning i faste veiledningsmøter med psykisk helsetjeneste i kommunen
  • Veiledning ved behov rundt enkeltpasienter og kompliserte situasjoner. For mer informasjon om nettverksgruppe, se nedenfor.
  • Råd og veiledning på overordnet nivå for eksempel når det gjelder oppgaver og utforming av helsetjenesten

Fastleger som ønsker råd og veiledning rundt enkeltpasienter kan ta kontakt med døgnvakt, tlf. 55 61 82 00.