Mindfulness er evnen til å være til stede i øyeblikket med en ikke-dømmende holdning

Nyere forskning tyder på at denne evnen kan ha mye å si for psykisk helse. Jon Vøllestad har skrevet en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Psychologist som gir en oversikt over hva vi vet om mindfulness i behandling av depresjon og angst. I dette intervjuet kan du lese mer om det. Her finner du også en lenke til artikkelen:

https://psykologisk.no/2018/02/oppsummerer-hva-vi-vet-om-mindfulness/

Foto: Johanne Rogndal