Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som er lokalisert på Nesttun

DPS'et tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Pasientene som kommer til oss bor primært i kommunene Os, Fusa, Samnager, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Vi har driftsavtale med Helse Vest RHF . Dette betyr at vi som privat ideell virksomhet leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet i regionen.

Solli DPS har som målsetting å være en pålitelig organisasjon og et effektivt lokalsykehus med høy faglig standard. DPS'et sine tjenester skal derfor utvikles til å være i tråd med brukernes behov, og behandlingen skal være i samsvar med internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder. Solli DPS vil være med å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk i nært samarbeid med Haukeland Universitetssykehus og kommunene i vårt opptaksområde.

Eiere er Anton og Malla Mohrs legat og Haraldsplass Diakonale Stiftelse som har 50 % eierandel hver.

Solli DPS består av døgnavdeling med to poster, allmennpsykiatrisk post og rehabiliteringspost. I tillegg har vi dagavdeling, poliklinikk og ambulant team.

Solli DPS har siden oppstart i 1955 vært bygget ut flere ganger.
I 2008 fikk vi status som DPS. Samme år ble et nytt bygg for døgnavdelingen tatt i bruk.
Den gamle døgnavdelingen fra 1962 ble totalrehabilitert og huser i dag det meste av poliklinikken. Ambulant team holder til i den hvite trebygningen ved siden av poliklinikken hvor administrasjonen tidligere holdt til.
Dagavdelingen holder, fra juni 2015, til i et totalt rehabilitert og ombygget bygg og har i tillegg fått et nytt bygg med gymsal/auditorium, grupperom og kontorer.
Administrasjonen holder til i 1. etasje i bygg B.