Ny bok om kunnskapsbasert behandling av angst

Angstlidelser er en av de vanligste årsakene til helseproblemer og dårlig livskvalitet. Bare et fåtall med angstplager får stilt riktig diagnose, og et mindretall får adekvat behandling. Dette til tross for at dokumentert virksomme metoder finnes. I boken “Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling?” (Universitetsforlaget, 2013) oppsummerer ledende fagfolk kunnskapsstatus for angstlidelser og deler egne erfaringer og synspunkter på hva som skal til for å sikre at god hjelp blir tilgjengelig.
Les mer...