Nyttige lenker

Her finner du lenker til nyttig informasjon om psykiske lidelser og relatert stoff for både pasienter og pårørende.

Psykiskhelse.no er nettsiden til Rådet for psykisk helse. Rådet en frittstående paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse. De skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering

Helsenorge.no er en veiviser til den helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient. Helsedirektoratet har redaktøransvar for siden.

Mestring.no er nettsidene til Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, en ledende aktør innen pasient- og pårørendeopplæring. Kompetansesenterets hovedoppgave å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet i helsetjenesten gjennom utviklingsarbeid, forskning og kompetanseformidling. På nettsidene finner du mye nyttig informasjon om hvordan pasienter og pårørende kan ta en aktiv del i behandlings- og bedringsprosesser.

Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner. På mentalhelse.no kan du lese mer om dette.

lpp.no er nettsiden til Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP). LPP er en uavhengig ideell interesse og brukerorganisasjon. LPP ønsker å sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for alle psykisk syke og deres pårørende.