Inger-Johanne Nedreaas Haukedal

Direktør

Telefon: 95 70 55 40

Torill Bakke

Spesialrådgiver og direktørens stedfortreder, Stab

Åsa Rekdal

Medisinskfaglig rådgiver og overlege/psykiater

Anders Hovland

Fag- og forskningssjef for Solli DPS og psykologspesialist

Trond Sjøbø

Avdelingssjef og psykologspesialist, Dagavdeling

Nina Bergmann

Avdelingssjef og psykologspesialist, Poliklinikk

Kjerstin Lervik

Avdelingssjef, Døgn

Wenche Midtbø

Leder allmennpsykiatrisk seksjon, døgnavdeling

Eli Naa

Leder rehabiliteringsseksjon, døgnavdeling