Kjernejournal er en ny elektronisk løsning med personlige helseopplysninger til hjelp for den enkelte og helsepersonell.

 

Fra 1. mars 2015 har du fått din egen kjernejournal på helsenorge.no. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning der du får samlet, og selv kan legge inn, viktige helseopplysninger som vil være viktige for helsepersonell i en kritisk situasjon. Med kjernejournal får helsepersonell dermed rask og sikker tilgang til opplysninger slik at du som pasient kan få tryggere helsehjelp. I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:

• Egne registreringer

• Kritisk informasjon

• Legemidler

• Besøkshistorikk fra sykehus

• Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal

 

Helsepersonell vil få tilgang til kjernejournal fra april 2015. Les mer og logg deg inn her: Kjernejounal