Har du lyst til å jobbe hos oss? 

Vi er pr. i dag ca. 135 ansatte fordelt på døgnavdeling, poliklinikk, dagavdeling, og teknisk/merkantil avdeling. Vi har et godt fag- og arbeidsmiljø. Her har vi mange dyktige medarbeidere fra ulike yrkesgrupper.Vi ønsker primært søknader på utlyste stillinger, men det er også mulig å registrere åpen søknad her. Det vil ikke bli gitt tilbakemelding på mottatt åpen søknad.Aktuelle utlyste stillinger vises under. Følg lenken for hele utlysningsteksten og søknadsinformasjon.Har du spørsmål av mer generell art i forhold til jobbsøk, er du velkommen til å ta kontakt: Torill Bakke tlf.: 55 61 82 00.

100 % fast stilling - Dagavdeling


Solli DPS er inne i spennende utviklingsfase hvor vi ser på hvordan vi fremover skal organisere tjenestetilbudet rettet mot pasienter med allmennpsykiatriske lidelser. Vi har poliklinikk, døgnavdeling og dagavdeling med et bredt faglig nedslagsfelt, og gir tilbud om differensiert behandling (blant annet CBT/ CBT-E, mentaliseringsbasert terapi, ISTDP, metakognitiv terapi, traumebehandling, foreldreveiledning med COS-P grupper, e-Meistring, intensivbehandling for angst, fysisk aktivitet på spesialistnivå med mere). Pasientpopulasjonen er variert med problemstillinger fra symptomlidelser til de mere komplekse og sammensatte tilstandene. Dagavdelingen er en avdeling for sammensatte behandlingstilbud. Mye av behandlingen foregår i grupper og tverrfaglig samarbeid er sentralt i avdelingen. Behandlingen følger godt dokumenterte behandlingsprogram. Avdelingen er tilknyttet forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Vi har en bred faglig plattform, med både kognitive og dynamiske tilnærminger. Fysisk aktivitet er et sentralt element i behandlingen. Vi har også tilbud om behandling via e-Meistring. Dagavdelingens tilbud er rettet mot mennesker med langvarig eller tilbakevendende angst- og stemningslidelser, samt personlighetsproblematikk. Tilbudet er utformet for å kunne ivareta komplekse problemstillinger hos pasienter. Avdelingen har også tidsavgrensede gruppetilbud for pasienter med panikklidelse, samt sammensatt angst- og depresjonsproblematikk. Vi samarbeider tett med de andre avdelingene på DPS-et. Dagavdelingen har 24 ansatte med psykologspesialister, psykologer, psykiater, lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialsykepleiere, sosionom, erfaringskonsulent samt merkantil.


Søknadsfrist:21.09.2018