Har du lyst til å jobbe hos oss? 

Vi er pr. i dag ca. 135 ansatte fordelt på døgnavdeling, poliklinikk, dagavdeling, og teknisk/merkantil avdeling. Vi har et godt fag- og arbeidsmiljø. Her har vi mange dyktige medarbeidere fra ulike yrkesgrupper.Vi ønsker primært søknader på utlyste stillinger, men det er også mulig å registrere åpen søknad her. Det vil ikke bli gitt tilbakemelding på mottatt åpen søknad.Aktuelle utlyste stillinger vises under. Følg lenken for hele utlysningsteksten og søknadsinformasjon.Har du spørsmål av mer generell art i forhold til jobbsøk, er du velkommen til å ta kontakt: Torill Bakke tlf.: 55 61 82 00.

Overlege - Solli DPS


Poliklinikken på Solli har ca. 36 stillingshjemler. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med god faglig bredde representert ved psykiatere, psykiatriske sykepleiere, psykologer og psykologspesialister, sosionomer og psykomotorisk fysioterapeut. Vi har to allmennpsykiatriske team, et rehabiliteringsteam og et ambulant team. Poliklinikken deltar i et kontinuerlig internt faglig utviklingsarbeid og strategiplanlegging med sikte på å kunne møte de oppgavene som bestilles av våre oppdragsgivere. Vi har interne fagfordypningsgrupper. Flere av spesialistene har etterutdanning i kognitiv terapi og dynamisk-interpersonlig orientert individual- og gruppeterapi. Flere er knyttet til et avdelingsoverskridende MBT basert behandlingsprogram. Behandlingstilbudet i poliklinikken gis både individuelt og i gruppe. Vi gir også tilbud i traumestabiliseringsgruppe og COS gruppe. Vi samarbeider tett med de andre avdelingene på DPS`et. Vi har for tiden 6 psykiatere, 2 erfarne konstituerte overleger samt 3 lis-leger. Av disse er 5 stillinger knyttet til poliklinikken. Vi ønsker å ytterligere styrke psykiatergruppen og oppretter derfor en ny psykiaterstilling.


Søknadsfrist:24.09.2017


Psykolog /Psykologspesialist 100 % fast stilling - Solli DPS


Vi har fra 02.10.2017 ledig 100% fast stilling som psykolog/ psykologspesialist ved vår poliklinikk. Poliklinikken på Solli har 37 stillinger med stor faglig bredde og hovedtyngden er spesialister. Vi har to allmennpsykiatriske team, et psykoseteam og et ambulant team. Behandlingstilbud gis både individuelt og i grupper. Vi samarbeider tett med de andre avdelingene på DPS`et. Vi søker etter en medarbeider som har lyst til å være med på å gi gode tjenester til våre pasienter. Ved poliklinikken har vi en bred faglig plattform, med både kognitiv og dynamisk tilnærming. Behandling skjer både individuelt og i gruppe. Vi gir blant annet tilbud om mentaliseringsbasert behandling, stabiliseringsgrupper for traumepasienter og COS-P foreldrekurs. Fra januar 2018 vil en også starte tilbud om 4-dagers intensiv angstbehandling i gruppe.


Søknadsfrist:31.08.2017


Psykomotorisk fysioterapeut ved dagavdelingen - Solli DPS


Dagavdelingen har 24 ansatte inkludert 3 fysioterapeuter, og er en avdeling for tverrfaglig og sammensatte behandlingstilbud. Mye av behandlingen foregår i grupper, og tverrfaglig samarbeid er sentralt i virksomheten. Vi holder til i lyse, nye lokaler med gode behandlingsrom til psykomotorisk individuell behandling og gruppebehandling. Behandlingen følger godt dokumenterte behandlingsprogram. Dagavdelingen sitt tilbud er rettet mot mennesker med langvarige eller tilbakevendende angst- og stemningslidelser, samt personlighetsproblematikk. Tilbudet er utformet for å kunne ivareta komplekse problemstillinger på flere arenaer i livet samtidig. Avdelingen har og tidsavgrensede gruppetilbud for pasienter med panikklidelse og tilbakevendende depresjon samt sammensatt angst-depresjonsproblematikk. Fysioterapeutene har et godt fagmiljø, og bidrar i tilpasning av fysisk aktivitet og trening, både individuelt og i grupper, og i klinisk forskning.


Søknadsfrist:18.08.2017