Har du lyst til å jobbe hos oss? 

Vi er pr. i dag ca. 135 ansatte fordelt på døgnavdeling, poliklinikk, dagavdeling, og teknisk/merkantil avdeling. Vi har et godt fag- og arbeidsmiljø. Her har vi mange dyktige medarbeidere fra ulike yrkesgrupper.Vi ønsker primært søknader på utlyste stillinger, men det er også mulig å registrere åpen søknad her. Det vil ikke bli gitt tilbakemelding på mottatt åpen søknad.Aktuelle utlyste stillinger vises under. Følg lenken for hele utlysningsteksten og søknadsinformasjon.Har du spørsmål av mer generell art i forhold til jobbsøk, er du velkommen til å ta kontakt: Torill Bakke tlf.: 55 61 82 00.

Psykologspesialist/psykolog 100 % fast stilling - Solli DPS


Vi har fra 01.02.2018 ledig 100% fast stilling som psykologspesialist ved Solli Dagavdeling. Dagavdelingen har 26 ansatte og er bemannet med 7 psykologspesialister, 2 psykiatere,lege, 3 fysioterapeuter hvor 2 er psykomotoriske fysioterapeuter. 3 ergoterapeuter, 2 spesialsykepleier, sosionom, erfaringskonsulent samt 2 merkantile. I tillegg arbeider to psykologer i et dobbeltkompetanseprosjekt rettet mot å gi bedre angstbehandling for eldre. Dagavdelingen er en avdeling for sammensatte behandlingstilbud. Mye av behandlingen foregår i grupper og tverrfaglig samarbeid er sentralt i virksomheten. Behandlingen følger godt dokumenterte behandlingsprogram. Vi har en bred faglig plattform, med både kognitive og dynamisk tilnærminger videre er fysisk aktivitet på spesialistnivå et sentralt element i behandlingen. Vi har og tilbud om behandling via e-Meistring. Avdelingen er tilknyttet forskingsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Dagavdelingen sitt tilbud er rettet mot mennesker med langvarig eller tilbakevendende angst og stemningslidelser, samt personlighetsproblematikk. Tilbudet er utformet for å kunne ivareta komplekse problemstillinger i livet samtidig. Avdelingen har også tidsavgrensede gruppetilbud for pasienter med panikklidelse og tilbakevendende depresjon, samt sammensatt angst-depresjonsproblematikk. Vi samarbeider tett med de andre avdelingene på DPS`et.


Søknadsfrist:07.01.2018


Renholder og kjøkkenassistent - Ekstrahjelp - Solli DPS


Vi søker flere medarbeidere som vi kan ringe til i forbindelse med sykdom, permisjoner, kurs og ferie. Solli DPS i har nettopp slått sammen kjøkken og renhold til en enhet. Vi ønsker derfor personer som kan tenke seg å jobbe både med renhold og på kjøkken. Hvis du har interesse for å jobbe innenfor både renhold og kjøkken, kan dette være noe for deg.


Søknadsfrist:18.12.2017