Har du lyst til å jobbe hos oss? 

Vi er pr. i dag ca. 135 ansatte fordelt på døgnavdeling, poliklinikk, dagavdeling, og teknisk/merkantil avdeling. Vi har et godt fag- og arbeidsmiljø. Her har vi mange dyktige medarbeidere fra ulike yrkesgrupper.Vi ønsker primært søknader på utlyste stillinger, men det er også mulig å registrere åpen søknad her. Det vil ikke bli gitt tilbakemelding på mottatt åpen søknad.Aktuelle utlyste stillinger vises under. Følg lenken for hele utlysningsteksten og søknadsinformasjon.Har du spørsmål av mer generell art i forhold til jobbsøk, er du velkommen til å ta kontakt: Torill Bakke tlf.: 55 61 82 00.