Som en del av spesialisthelsetjenesten arbeider vi for å tilby pasientene våre best mulig behandling. Vi legger derfor vekt både på å frembringe ny kunnskap, og på å sikre kvaliteten på den daglige virksomheten.

Solli DPS har forskning som et satsningsområde. Oppdatering og videreutvikling av kunnskap er nødvendig for at vi skal kunne yte best mulig hjelp til pasientene våre. Dette er et ansvar Solli DPS tar på alvor, og vi er stolte over den kliniske forskningen og kvalitetssikringsarbeidet som finner sted her. Vi fokuserer både på å ta i bruk den beste tilgjengelige behandlingen og på utvikling av ny kunnskap. Det er også en oppgave for oss å formidle ny kunnskap slik at den blir til nytte for flest mulig. Ved Solli DPS har vi en forskningsansvarlig med doktorgradskompetanse for å sikre et høyt faglig nivå på denne delen av virksomheten vår. På disse sidene kan du lese mer om aktiviteten innen forskning, fagutvikling og kvalitetssikring ved Solli DPS.