Her kan du lese mer om ulike faglige bidrag som fagpersoner ved Solli DPS har bidratt med på nasjonale og internasjonale fagkonferanser, eller i andre formidlingskanaler.

Formidling ved nasjonale og internasjonale konferanser - 2017

 

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte Helsekonferansen 11. og 12. mai 2017. Temaet for årets konferanse var kvalitetsreformen for eldre - "Leve hele livet".
Anders Hovland holdt første konferansedags siste foredrag da han fortalte om Sollis satsing på eldre.

Helsekonferansen er en viktig arena for å diskutere helsespørsmål. I år er konferansen startskuddet for kvalitetsreformen "Leve hele livet", som skal omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Solli DPS satser på å bedre tilbudet til eldre med psykisk lidelse blant annet gjennom prosjektet PEXACOG, og på konferansen fortalte Hovland om denne satsningen. Bakgrunnen og målsetningene for satsningen og prosjektet ble presentert, og noen av erfaringene fra arbeidet med prosjektet så langt ble også presentert.

Presentasjonen til Anders Hovland  ligger på helsedirektoratets youtubekanal.  
 

 

 

Formidling ved nasjonale og internasjonale konferanser - 2016

Solli-ansatte med innlegg på konferanse i Madrid
Endal, Trygve; Sirevåg, Kristine; Stavestrand, Silje Haukenes; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Johansen, Henning; Lom, Stine Oksholm; Hovland, Anders.
Treating generalised anxiety disorder in older adults using cognitive behaviour therapy augmented with physical exercise– study design and exercise protocol. The 6th International Conference of Physical therapy in Psychiatry and Mental Health; Madrid  9.-11.mars  2016.