Tradisjoner, fornyelser og praksiser

Solli DPS og Bergen Kommune arrangerer fagdag om Recovery 13. september. Se vedlegg for mer informasjon.

​Recovery er det arbeidet personen gjør alene eller sammen med andre for å oppleve og skape mening i eget liv. Et liv der han eller hun erfarer å bli elsket av noen og elsker andre. Et liv der han eller hun opplever å høre til og være til nytte. Et liv med muligheter til gleder og moro.

Foredragsholder:

Bengt Karlsson er Dr.polit. og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen
i Sørøst-Norge og leder der Senter for psykisk helse og rus. Han er utdannet
psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og har sin doktorgrad i sykepleievitenskap.
Karlsson har særlig arbeidet med forholdet mellom grunnlagsforståelser og
praksiser i psykisk helsearbeid for barn, unge og voksne.

Påmelding:

http://kurs.solli.no/