9. november arrangeres det fagdag på Solli om IMR – et evidensbasert behandlingstilbud med fokus på mestring av alvorlig psykisk sykdom.

Tid: Torsdag 9. november kl. 0800-1515.
Sted: Gymsal A/ Auditorium i Bygg A på Solli DPS.

Fagdagen godkjent som vedlikeholdskurs hos Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Videre er fagdagen søkt godkjent hos Norsk Legeforening. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund søker selv godkjenning i etterkant.

Gå til http://kurs.solli.no/ for påmelding.