18. januar 2018 arrangeres det ny fagdag på Solli DPS. Tema for dagen er kronisk traumatisering og dissosiasjon - forståelse og behandling. ​

Vi er stolte av å kunne presentere et spennende program, som publiseres på internettsidene www.solli.no, der man også kan melde seg på.

Tid: Torsdag 18. januar kl. 0800-1530.

Sted: Gymsal A/ Auditorium i Bygg A

Fagdagen søkes godkjent som meritterende kurs hos Norsk Legeforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Psykologforening. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund søker selv godkjenning i etterkant.

Gå til http://kurs.solli.no/ for påmelding.

For nærmere informasjon og program for fagdagen: http://kurs.solli.no/file/invitasjon/fagdag-kronisk-traumatisering-og-di...