Solli DPS og erfaringskonsulenten arrangerer erfaringskafé 3 ganger i høst.

4. Oktober kl. 12.30-14.00

Solveig Bartun Rob kom til kaféen for å formidle sin historie om veien fra alvorlig angst og depresjon og frem mot dagen i dag i jobb som Erfaringskonsulent ved Kronstad DPS. Det var veldig kjekt at så mange som møtte opp!

08. November kl. 12.30-14.00

Solli's Erfaringskonsulent Linda Garvik formidler sin historie om det å leve med psykose og det endelig være «mer enn bare psyk»

13. Desember kl. 12.30-14.00

Høyskolelektor Ruth Marie Donovand formidler litt om sin rolle som pårørende til sin søster Alice som har tunge utfordringer med rusavhengighet. Hun snakker også litt om Recovery og den viktige brukerstemmen.

Sett av dato og klokkeslett allerede og bli med oss disse dager. Velkommen!