Erfaringskafè: program vinter/vår 2018

10. Januar kl 12-30-14.00

Erfaringskonsulent ved Bjørgvin DPS og brukerrepresentant ved Solli DPS, Ove Vestheim, kommer å formidler sin historie. Han formidler om veien "steg for steg" fra alvorlig angst og depresjon, gjennom alvorlig livskrise og traume til der han er i dag.

14. Februar kl 12-30-14.00

Erfaringskonsulent ved Kronstad DPS, Anne Blindheim, kommer, for å formidle om sitt liv med diagnosen Schizofreni. Hun formidler sin historie om det å leve med psykose, om skolegang og litt om jobben hun gjør ved Kronstad i dag.

14 Mars kl 12.30-14.00

Lasse Hjelle og Claus Lundekvam kommer fra Psykiatrialliansen. Lasse forteller oss om deres omfattende gratis tilbud til folk med psykiske helseutfordringer. Om vi er riktig heldig så forteller Claus oss litt om veien fra stor fotballstjerne, om rusavhengighet og veien mot tilfriskning.

18. April kl 12.30-14.00

Vibeke Hellesund jobber som Erfaringskonsulent ved Kronstad DPS. Hun vil denne dagen formidle litt om sin egen vei gjennom bi-polar lidelse, men hun snakker også litt om det å være pårørende til barn med psykisk lidelse.

SETT AV DAGEN ALLEREDE NÅ OG KOM. HJERTELIG VELKOMMEN SKAL DU/DERE VÆRE.

Obs: m/forbehold om endringer av uforutsette årsaker!

SISTE ERFARINGSKAFE FØR SOMMEREN ER 18 APRIL.

Vi kommer tilbake med nytt og spennende program høst 2018!

Hilsen Erfaringskonsulent Linda Garvik