Helsetjenester og behandling blir i Norge i stor grad betalt av staten. Det er likevel slik at den som mottar behandlingen skal betale en egenandel.

Dette berører de som mottar behandling i Solli DPS sin poliklinikk, dagavdeling og ambulant team. Satser som gjelder fra juli 2018: Egenandel pr. konsultasjon: Kr. 351,- Årlig egenandelstak: Kr. 2258,- Det du eventuelt har betalt ut over kr. 2258,- får du automatisk refundert av Helfo. Når du har fått frikort, må du snarest mulig forevise dette i ekspedisjoen eller til behandler slik at det kan registreres for å unngå å måtte legge ut for egenandeler utover det årlige egenandelstaket. Du blir belastet med egenandel frem til frikortet er forevist. For å unngå gebyr på kr. 350 for ikke å møte til avtalt time, må avbestilling gjøres innen 24 timer. Avbestillingen kan gjerne gjøres ved aktuell avdeling eller på Vestlandspasienten.no. Kilder: Helsenorge.no