Prosjektet PEXACOG, som er beskrevet her, er også omtalt i flere medier, blant annet i Magasinet Haraldsplass, Norsk Forening for Kognitiv terapi sitt nyhetsbrev, og i Bergens Tidende (abonnement)

Solli DPS gjennomfører nå en behandlingsstudie for behandling av generalisert angstlidelse hos eldre mellom 60-75 år. Generalisert angst er den vanligste angstlidelsen blant eldre, og mange utvikler slik bekymringsangst for første gang når de nærmer seg pensjonsalder. Målet med prosjektet er å utvikle bedre behandling for denne angstlidelsen hos eldre mennesker, og prosjektet baserer seg på den nyeste vitenskapelige utviklingen på området. Alle deltakere i prosjektet vil bli tilbudt kognitiv atferdsterapi for generalisert angstlidelse, som er anbefalt behandling for denne lidelsen.

Om behandlingstilbudet
Solli DPS gjennomfører nå en behandlingsstudie for behandling av generalisert angstlidelse hos eldre. Målet med prosjektet er å utvikle bedre behandling for denne angstlidelsen hos eldre mennesker, og prosjektet baserer seg på den nyeste vitenskapelige utviklingen på området. Det er også et mål med prosjektet å utvikle bedre kunnskap om hvordan generalisert angstlidelse arter seg hos eldre, og hvordan generalisert angst påvirker kropp og helse.
Deltakere i prosjektet vil bli tilbudt kognitiv atferdsterapi for generalisert angstlidelse, som er anbefalt behandling for denne lidelsen. Denne terapien vil bli tilbudt i kombinasjon med enten støttebehandling eller fysisk trening.

Klikk her for å lese mer om hvem som kan delta, hva generalisert angst er, symptomer på generalisert angst, og hvordan man henvises til tilbudet.

Klikk her (eller vedlegg under) for å åpne eller laste ned en brosjyre som beskriver prosjektet.